Loading…

POMOC TECHNICZNA DLA USŁUG SIECI PIONIER

Dla Użytkowników korzystających z usług i rozwiązań dostarczanych przez sieć PIONIER
Skorzystaj z pomocy

FAQ

Wideokonferencje (U1)

W celu uzyskania przydatnych informacji dotyczących sposobu korzystania z terminala wideokonferencyjnego prosimy o zapoznanie się z instrukcją korzystania z usługi.

Jeśli korzystasz z usług wideokonferencji sieci PLATON po raz pierwszy wybierz sposób dostępu do usługi najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Aby wziąć udział konferencji powinieneś otrzymać od organizatora spotkania następujące informacje:

 • nazwa wideokonferencji (np. platon_162)
 • numer GDS wideokonferencji (np. 004861102000001)
 • data i godzina spotkania (np. 2017-03-05 15:35, 1h)
 • PIN (jeśli wymagany)
 • adres mostka wideokonferencyjnego MCU (np. mcu.man.poznan.pl (150.254.161.33))
 • numer telefonu (dla połączeń telefonicznych – +48618501826) – opcjonalnie

Połączenie terminalem lub klientem H.323

Zadzwoń terminalem wideokonferencyjnym H.323 we wskazanym czasie na podany numer GDS np. 004861102000001.
W przypadku problemów z połączeniem możesz połączyć się bezpośrednio z MCU pod adresem mcu.man.poznan.pl (150.254.161.33) i wybrać konferencję z listy (należy włączyć opcję kontroli zdalnej kamery – far end camera).


Połączenie terminalem lub klientem SIP

Zadzwoń terminalem wideokonferencyjnym H.323/SIP lub klientem SIP we wskazanym czasie na adres: @ (np. 004861102000001@150.254.161.33).


Połączenie telefonem

Zadzwoń pod numer telefonu podany w wiadomości i tonowo wprowadź numer GDS konferencji,który otrzymałeś od organizatora (np. 004861102000001) dodając znak # na końcu.

Konto w portalu http://vc.pionier.net.pl/ jest niezbędne do samodzielnej organizacji wideokonferencji wielostronnych z wykorzystaniem infrastruktury usługi U1.

Rejestracja w portalu wideokonferencyjnym:

 1. Wejdź na stronę portalu wideokonfernecyjnego http://vc.pionier.net.pl/
 2. Wybierz „Utwórz konto” i przejdź na stronę rejestracji
 3. Wpisz nazwę użytkownika, hasło oraz inne wymagane dane
 4. Wybierz opcje „zatwierdź”
 5. Na podany przy rejestracji adres e-mail otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem utworzenia konta i koniecznością oczekiwania na aktywację przez administratora.
 6. Po zaakceptowaniu przez administratora otrzymasz informację o aktywacji konta.

Logowanie do portalu wideokonferencyjnego:

 1. Wejdź na stronę portalu wideokonfernecyjnego http://vc.pionier.net.pl/
 2. Wybierz „Zaloguj” i przejdź na stronę logowania
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło
 4. Wybierz opcje „zaloguj”

Aby samodzielnie zorganizować wideokonferencję należy posiadać konto w systemie wideokonferencyjnym. Jeśli nie chcesz zakładać konta, możesz skontaktować się i skorzystać z pomocy lokalnych administratorów usługi w Twojej instytucji. Aby stworzyć konferencję:

 • Zaloguj się do portalu wideokonferencyjnego http://vc.pionier.net.pl/
 • Wybierz opcję „Rezerwuj” i przejdź do wybranego dnia (lub wybierz dzień spotkania w kalendarzu)
 • Wybierz godzinę rozpoczęcia konferencji klikając na zieloną ikonkę ze znakiem „+” przy wybranej godzinie.
 • W formularzu wypełnij pola obowiązkowe, niezbędne do utworzenia rezerwacji. Możesz również wybrać parametry opcjonalne.
  • Data (parametr obowiązkowy) – Data rezerwacji wideokonferencji w formacie DD-MM-RRRR. Wartość ustawiona automatycznie, można edytować.
  • Godzina rozpoczęcia (parametr obowiązkowy) – Czas rozpoczęcia wideokonferencji w formacie GG:MM. Wideokonferencja zostanie aktywowana dopiero o wyznaczonej godzinie, w związku z czym wcześniejsze próby dołączenia się do niej zakończą się odrzuceniem połączenia. Zalecane jest podanie nieco wcześniejszej godziny (np. 15-30 min), aby umożliwić uczestnikom ewentualne testy. Wartość ustawiona automatycznie, można edytować.
  • Czas trwania (parametr obowiązkowy) – Czas trwania wideokonferencji w pełnych godzinach (max. 8). Zaleca się doliczenie zapasu, bowiem konferencja przestanie być aktywna po upływie wpisanego czasu, zaś użytkownicy zostaną rozłączeni.
  • Nazwa wideokonferencji (parametr obowiązkowy) – >Nazwa wideokonferencji nie dłuższa nić 32 znaki. Nazwa będzie widoczna po połączeniu się z mostkiem wideokonferencyjnym, stąd powinna jasno sugerować temat lub nazwę projektu. Do podanej nazwy może zostać automatycznie dodany numer porządkowy. W takim przypadku docelowa nazwa wideokonferencji na mostku będzie miała postać: #nazwa#_#numer#. Numer porządkowy będzie można odczytać z tabeli informacji o wideokonferencji zaraz po złożeniu rezerwacji.Zaznaczenie opcji „Konferencja prywatna” spowoduje, że w portalu wideokonferencyjnym nazwa konferencji będzie niewidoczna dla innych użytkowników.
  • Układ graficzny (parametr obowiązkowy) – Domyślny układ rozmieszczenia obrazów z kamer uczestników. Sugerowany wybór to ustawienie automatyczne, które pozwala na najlepsze zagospodarowanie widoku wideokonferencji. Domyślny jest układ automatycznie dostosowujący się do ilości użytkowników z dużym widokiem aktywnego uczestnika.
  • Planowana liczba terminali (parametr obowiązkowy) – Planowana liczba dołączonych do wideokonferencji terminali i/lub aplikacji klienckich (max. 30)
  • Dodatkowy opis (parametr opcjonalny) – Dodatkowy opis wideokonferencji. Można tutaj umieścić informacje na temat zakresu tematycznego, przebiegu wideokonferencji, agendy, odnośniki do materiałów oraz wszelkie inne uwagi dotyczące spotkania.
  • Hasło (PIN) (parametr opcjonalny) – Hasło wideokonferencji (ciąg max. 4 cyfr) oznacza, że połączenie z wideokonferencją możliwe będzie dopiero po podaniu dodatkowego hasła / PIN. W ten sposób można zabezpieczyć się przed dołączaniem się przypadkowych osób.
  • Strumieniowanie (parametr opcjonalny) – Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że możliwe będzie oglądanie przebiegu wideokonferencji poprzez przeglądarkę WWW (konieczny jest RealPlayer). Odnośnik do strony ze strumieniowaniem zostanie wygenerowany po utworzeniu konferencji.
  • Nagrywanie (parametr opcjonalny) – Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przebieg telekonferencji będzie rejestrowany i po zakończeniu telekonferencji będzie mógł być przekonwertowany do odpowiedniego pliku wideo.
  • Użyj bramki PSTN (parametr opcjonalny) – Umożliwia podłączenie do wideokonferencji z sieci telefonicznej.
  • Lista e-maili (parametr opcjonalny) – Lista adresów e-mail, do których wysłana zostanie informacja o konferencji.
  • Przypomnienie o konferencji (parametr opcjonalny) – Zaznaczenie tej opcji spowoduje wysłanie maila z przypomnieniem o wideokonferencji w dniu planowanego rozpoczęcia. Mail zostanie wysłany do wszystkich uczestników wideokonferencji.
 • Zatwierdź dane
  • Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo rezerwacja zostanie utworzona i wyświetlone zostanie podsumowanie. Do czasu rozpoczęcia parametry rezerwacji można zmienić lub rezerwację usunąć. Nie można edytować ani usuwać trwającej konferencji.
  • Jeśli któregoś z parametrów obowiązkowych brakuje lub jest błędny zostanie on podświetlony na czerwono.
 • Prawidłowo założona rezerwacja zostanie umieszczona na liście aktualnych rezerwacji dostępnej z poziomu kalendarza. Do organizatora wysłany zostanie e-mail ze wszystkimi parametrami konferencji.

Wymagane dane są niezbędne dla celów poprawnego przeprowadzenia procesu rezerwacji pokoju wideokonferencyjnego (z ewentualnym uwzględnieniem rezerwacji wideokonferencji w systemie VC) przez Helpdesk PIONIER:

 • data (y) i godziny (od – do) wideokonferencji
 • informacja czy wymagana jest jedynie rezerwacja sali wideokonferencyjnej czy też dodatkowo rezerwacja wideokonferencji w systemie VC
 • nazwy jednostek mających wziąć udział (miasta i uczelnie)
 • lista osób mających wziąć udział w wideokonferencji
 • szczegóły wideokonferencji w systemie VC, o ile taka została już zarezerwowana wcześniej przez osobą koordynującą wideokonferencję
 • inne informacje niezbędne do realizacji zgłoszenia

Po połączeniu się do systemu webkonferencji należy zatwierdzić ustawienia dostępu do mikrofonu i kamery przez Adobe Flash, następnie w oknie dołączania do konferencji audio widoczny jest pasek poziomu natężenia dźwięku urządzenia wejściowego (pasek powinien się poruszać podczas mówienia do mikrofonu). W przypadku gdy pasek się nie porusza, należy dokonać zmiany mikrofonu.

eduroam (U2)

W celu skorzystania z sieci eduroam niezbędne jest posiadanie konta oraz poprawne skonfigurowanie systemu uwierzytelniania użytkownika na urządzeniu dostępowym.

 • Konto użytkownika: Niezbędne jest posiadanie konta na serwerze uwierzytelniającym usługi eduroam.
 • Odpowiednio skonfigurowane urządzenie: Niezbędne jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanego urządzenia.
Category: eduroam (U2)

Obliczenia kampusowe / MAN-HA (U3)

W celu uzyskania bezpłatnego, zdalnego dostęp do aplikacji i maszyn wirtualnych przez przeglądarkę konieczne jest założenie konta. Konto można założyć w formularzu rejestracyjnym usług chmurowych PIONIER

Powszechna archiwizacja (U4)

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu skorzystania z Usługi Powszechnej Archiwizacji (U4) prosimy o zapoznanie się z instrukcją uzyskania dostępu do usługi.

W celu uzyskania informacji o urzędach certyfikacji w Usługi Powszechnej Archiwizacji i sposobach pozyskania certyfikatu prosimy o zapoznanie się z informacjami o certyfikatach

Load More